Top 10 công việc phù hợp cho sinh viên ngành văn học.

Thứ Hai, 23/10/2023

Top 10 công việc phù hợp cho sinh viên ngành văn học.

  1. Nhân viên văn phòng.
  2. Phóng viên, biên tập viên.
  3. Quản lý nhà nước về hành chính.
  4. Biên dịch, biên tập nội dung, xuất bản.
  5. Truyền thông, marketing.
  6. Giảng dạy, nghiên cứu về văn học.
  7. Sáng tác, nhà văn, nhà thơ.
  8. Văn thư lưu trữ.
  9. Hướng dẫn viên du lịch.
  10. Đối ngoại, ngoại giao.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.