Thông Báo Tuyển Sinh

tuyển-sinh-đại-học-hình-thức-đào-tạo-vừa-làm-vừa-học-trường-đại-học-sư-phạm-tphcm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
Hotline: 0972 52 80 83 – Website: giaoducsupham.edu.vn
———o0o———

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

 • Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
 • Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học; tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
 • Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-ĐHSP ngày 09/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Công văn số 1337/ĐHSP-ĐT ngày 28/04/2022 của trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh về việc liên kết đào tạo hình thức vừa làm vừa học giữa trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh và trường Trung cấp Sài Gòn;

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh liên kết trường Trung cấp Sài Gòn, thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học, cụ thể như sau:

I. Thông tin chung:

STT Ngành đào tạo Chương trình đào tạo Thời gian đào tạo Chỉ tiêu
1 Giáo dục Mầm non Liên thông từ cao đẳng lên đại học 4 học kỳ chính 100
Liên thông từ trung cấp lên đại học 6 học kỳ chính 100
Đào tạo từ THPT lên đại học 10 học kỳ chính 100
2 Giáo dục Tiểu học Liên thông từ cao đẳng lên đại học 4 học kỳ chính 100
Liên thông từ trung cấp lên đại học 6 học kỳ chính 100
Văn bằng 2 đại học 5 học kỳ chính 50
Đào tạo từ THPT lên đại học 10 học kỳ chính 100
3 Sư phạm Toán học Liên thông từ cao đẳng lên đại học 4 học kỳ chính 50
Văn bằng 2 đại học 5 học kỳ chính 50
4 Sư phạm Vật lý Liên thông từ cao đẳng lên đại học 4 học kỳ chính 50
5 Sư phạm Hóa học Liên thông từ cao đẳng lên đại học 4 học kỳ chính 50
6 Sư phạm Sinh học Liên thông từ cao đẳng lên đại học 4 học kỳ chính 50
7 Sư phạm Tiếng Anh Liên thông từ cao đẳng lên đại học 4 học kỳ chính 100
8 Giáo dục Chính trị Liên thông từ cao đẳng lên đại học 4 học kỳ chính 50
9 Sư phạm Tin học Liên thông từ cao đẳng lên đại học 4 học kỳ chính 30
10 Sư phạm Ngữ văn Liên thông từ cao đẳng lên đại học 4 học kỳ chính 50
11 Sư phạm
Khoa học – Tự nhiên
Văn bằng 2 đại học 5 học kỳ chính 150
12 Sư phạm Lịch sử Liên thông từ cao đẳng lên đại học 4 học kỳ chính 50
13 Sư phạm Địa lý Liên thông từ cao đẳng lên đại học 4 học kỳ chính 50
14 Ngành Văn học Đào tạo từ THPT lên đại học 10 học kỳ chính 50
15 Ngành Tâm lý học Văn bằng 2 đại học 4 học kỳ chính 50

II. Địa điểm, Thời gian học tập và Văn bằng tốt nghiệp:

 • Văn bằng tốt nghiệp: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh cấp bằng tốt nghiệp đại học. (Bằng tốt nghiệp đại học không ghi hình thức đào tạo).
 • Thời gian học tập: Cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Sinh viên sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học.
 • Địa điểm học tập: Quận 3, Gò Vấp, hoặc Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Sinh viên được thông báo cụ thể khi nhập học.

III. Đối tượng tuyển sinh & Điều kiện dự tuyển:

 • Đối với chương trình đào tạo Liên thông từ trung cấp lên đại học: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp cùng ngành.
 • Đối với chương trình đào tạo Liên thông từ cao đẳng lên đại học: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành dự tuyển, hoặc ngành ghép trong đó có ngành dự tuyển.
 • Đối với chương trình đào tạo Văn bằng 2 đại học: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học (trở lên) thuộc khối ngành sư phạm; Hoặc thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên nếu ngoài ngành sư phạm.
 • Đối với chương trình đào tạo từ THPT lên đại học: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, và có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên. Riêng ngành Văn học thì chỉ cần tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Đối với ngành Tâm lý học: Thí sinh phải tốt nghiệp ít nhất 1 bằng Đại học.
 • Đối với ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên: Thí sinh phải tốt nghiệp ít nhất 1 bằng đại học cùng nhóm ngành đào tạo giáo viên, và đồng thời phải đạt 1 trong các tiêu chí sau:
  • Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên, hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 8,0 trở lên;
  • Tốt nghiệp THPT loại giỏi trở lên, hoặc học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyện môn đào tạo;
  • Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH đạt loại giỏi trở lên;
  • Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

IV. Phương thức tuyển sinh:

a) Đối với chương trình đào tạo Liên thông đại học:

 • Trường xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học của bậc học nêu trong điều kiện dự tuyển;
 • Điểm trúng tuyển được xét theo thang điểm 10, và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

b) Đối với chương trình đào tạo Văn bằng 2 đại học:

 • Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên và ngành Tâm lý học: xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học của bậc học nêu trong điều kiện dự tuyển. Điểm trúng tuyển được xét theo thang điểm 10, và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
 • Ngành Sư phạm Toán học và ngành Giáo dục Tiểu học: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học (trở lên) thuộc khối ngành sư phạm; Hoặc thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên nếu ngoài ngành sư phạm.

c) Đối với chương trình đào tạo từ THPT lên đại học:

 • Ngành Giáo dục Mầm non: Trường tổ chức thi tuyển 3 môn: Văn học, Toán học, Năng khiếu Mầm non.
 • Ngành Giáo dục Tiểu học: Trường tổ chức thi tuyển 3 môn: Văn học, Toán học, Tiếng Anh.
 • Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi (từng bài thi chấm theo thang điểm 10), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
 • Điểm trúng tuyển được xét theo thang điểm 30 và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
 • Ngành Văn học: Trường xét tuyển tổng 03 môn học (môn thi) theo tổ hợp xét tuyển:
  • Thí sinh xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT, trường sử dụng điểm trung bình kết quả học tập THPT 06 học kỳ (lớp 10, 11, 12) của 3 môn học tương ứng với tổ hợp C00 hoặc tổ hợp D01 để xét tuyển. Điểm trúng tuyển được xét theo thang điểm 10 và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
  • Thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia, Trường sử dụng điểm thi của 3 môn học tương ứng với tổ hợp C00 hoặc tổ hợp D01 để xét tuyển. Điểm trúng tuyển được xét theo thang điểm 30 và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

V. Hồ sơ dự tuyển:

Thí sinh đăng ký dự tuyển chuẩn bị 02 bộ hồ sơ, bao gồm:

 • Phiếu đăng ký thông tin tuyển sinh;
 • Sơ yếu lý lịch;
 • Bản sao (chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh dự tuyển chương trình đào tạo từ THPT lên đại học);
 • Bản sao (chứng thực) bằng, bảng điểm tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH (đối với thí sinh dự tuyển chương trình đào tạo Liên thông đại học hoặc Văn bằng 2 đại học);
 • Bản sao (chứng thực) CMTND hoặc CCCD;
 • 02 hình ảnh thẻ 3×4;
 • 02 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ liên hệ của thí sinh;
 • Biên lại nộp lệ phí tuyển sinh (bản photo);
 • Học bạ THPT (đối với thí sinh dự tuyển chương trình đào tạo từ THPT lên đại học, và chương trình Liên thông từ trung cấp lên đại học).

*** Thí sinh có thể tải Phiếu đăng ký tuyển sinh và Sơ yếu lý lịch tại: https://giaoducsupham.edu.vn/bieu-mau/

VI. Lệ phí dự tuyển:

a) Đối với chương trình đào tạo Liên thông đại học:

 • Lệ phí dự tuyển: 705.000 vnđ /hồ sơ. Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển khi nộp hồ sơ.

b) Đối với chương trình đào tạo Văn bằng 2 đại học:

 • Lệ phí dự tuyển: 905.000 vnđ/ hồ sơ. Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển khi nộp hồ sơ.

c) Đối với chương trình đào tạo từ THPT lên đại học:

 • Ngành Giáo dục Mầm non: lệ phí dự tuyển là 1.205.000 vnđ /hồ sơ;
 • Ngành Giáo dục Tiểu học: lệ phí dự tuyển là 1.305.000 vnđ /hồ sơ;
 • Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển khi nộp hồ sơ.

VII. Kế hoạch tuyển sinh:

a) Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày ra thông báo này. (Buổi sáng từ 8h00 đến 12h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; từ Thứ 2 đến Thứ 7).

b) Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ dự tuyển:

 • Cơ sở 1: Số 8A Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
 • Cơ sở 2: 15 Lương Minh Nguyệt, Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

c) Thông báo kết quả tuyển sinh: Giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi email và gửi trực tiếp cho thí sinh trúng tuyển, theo địa chỉ ghi trên phong bì thư (nộp kèm theo hồ sơ xét tuyển) ngay sau khi có kết quả tuyển sinh.

VIII. Thông tin liên hệ nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Phòng Tư vấn Tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa học vừa làm:

 • Cơ sở 1: Số 8A Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
 • Cơ sở 2: 15 Lương Minh Nguyệt, Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
 • Hotline / Zalo: 0972 52 80 83 (Cô Như)
 • Email: giaoducsupham@gmail.com
 • Facebook: fb/tuyensinhdaihocsuphamtphcm
 • Website: https://giaoducsupham.edu.vn

Văn phòng làm việc và nhận hồ sơ từ 8h – 17h, từ Thứ 2 tới Thứ 7.

Nơi nhận:

– Phòng KH-TC;
– Đối tác tuyển sinh;
– Lưu: TC-HC, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Bùi Trần Quỳnh Ngọc