Mức lương ngành Văn học là bao nhiêu?

Thứ Hai, 23/10/2023

Mức lương ngành Văn học là bao nhiêu?

Mức lương ngành văn học được đánh giá là khá cao so với mặt bằng chung hiện nay. Tùy thuộc vào công việc cụ thể, mà người tốt nghiệp ngành này có thể nhận được các mức lương trung bình như sau:

  1. Nhà văn: 20 tới 40 triệu đồng mỗi đầu sách và không cố định hàng tháng. Xuất bản càng nhiều sách, thu nhập sẽ càng cao.
  2. Phóng viên, biên tập viên: 10 tới 15 triệu đồng mỗi tháng.
  3. Nhân viên văn phòng: 8 tới 10 triệu đồng mỗi tháng.
  4. Biên tập nội dung, xuất bản: 8 tới 10 triệu đồng mỗi tháng.
  5. Giảng viên: 12 tới 17 triệu đồng mỗi tháng.
  6. Truyền thông, ngoại giao: 15 tới 20 triệu đồng mỗi tháng.
  7. Văn thư: 7 tới 9 triệu đồng mỗi tháng.
  8. Quản lý nhà nước: 7 tới 10 triệu đồng mỗi tháng.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.