Học ngành Văn học trường Đại học Sư phạm TPHCM ra làm gì?

Thứ Hai, 23/10/2023

Học ngành Văn học trường Đại học Sư phạm TPHCM ra làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành Văn học, bạn có thể đảm nhận các công việc sau:

  1.  Nhân viên văn phòng: làm công việc hành chính, quản trị nhân sự – văn phòng, quản lý văn bản ở cơ quan và có thể biên tập website.
  2.  Phóng viên, biên tập viên: tham gia viết bài, biên tập bài cho các cơ quan báo chí, truyền thông, làm MC truyền hình.
  3. Quản lý nhà nước: đề xuất, lên kế hoạch ý tưởng, liên quan đến chính sách văn học, văn hóa, bảo tồn văn hóa phi vật chất, bảo tồn ngôn ngữ văn hóa dân tộc.
  4.  Biên tập nội dung, xuất bản: biên dịch, biên tập sách giáo khoa, sách tham khảo, viết lời thoại phim ảnh, biên soạn từ điển cho các nhà phát hành.
  5. Truyền thông, ngoại giao: tiếp thị truyền thông, quảng cáo và các công tác đối ngoại, ngoại giao.
  6.  Giảng dạy, nghiên cứu: bạn có thể giảng dạy kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, hoặc có thể nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn học.
  7.  Nhà văn: bạn có thể đưa người đọc bước vào những cung bậc cảm xúc khác nhau bằng chính ngòi bút của mình.
  8.  Làm văn thư: bạn có thể làm việc tại các thư viện hay bảo tàng.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.