Thu nhập của giáo viên ngành Giáo dục đặc biệt là bao nhiêu?

Thứ Hai, 23/10/2023

Thu nhập của giáo viên ngành Giáo dục đặc biệt là bao nhiêu?

Giáo viên ngành Giáo dục đặc biệt tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt có mức lương trung bình từ 5 – 7 triệu đồng/tháng. Ngoài mức lương này, giáo viên còn được chi trả thêm những khoản phụ cấp khác.

Việc tính chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên chuyên trách giảng dạy trẻ khuyết tật quy định tại khoản 1 và khoản 3, Điều 8, Nghị định số 113/2015/NĐ-CP – quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Giáo viên dạy phổ thông và giáo viên dạy trường chuyên biệt có chế độ đều như nhau, nhưng theo nghị định này, giáo viên dạy trường phổ thông được hưởng phụ cấp 35%, giáo viên dạy trường chuyên biệt hưởng 70% (đối với bậc tiểu học).

Ngoài ra, mức thu nhập của những người làm việc trong ngành Giáo dục đặc biệt có thể cao hơn tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm, đôi khi cần năng lực ngoại ngữ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.